Güven ve kalite ile geleceğe...

Pzrtsi - Cuma - 08:00 ile 18:00

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmek,

2. Tüm faaliyetler esnasında iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyumu sağlayarak sürekli
iyileştirme sağlamak,

3. İş  kazalarını önleyici tedbirleri tam olarak belirleyerek iş kazalarının minimum
seviyede olmasına öncelik vermek,

4. Tüm firma çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin bireysel İSG sorumluluklarının
farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.

Projelerinizi en iyi biçimde gerçekleştiriyoruz.

Uzman ekibimiz ile projelerinizi en güzel şekilde şekillendiriyoruz.